Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju ako dođe do oštećenja na proizvodu. Kupac nema pravo na reklamaciju je došlo do fizičkog oštećenja od treće strane, a ne prodavatelja.

Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: reklamacije@mobel-land.hr ili na adresu Slavonska avenija 19B, 10132 Zagreb – Reklamacija za web shop.

Kupac ima pravo na reklamaciju dvije godine od datuma kupnje. Prije slanja proizvoda na reklamaciju, proizvod je potrebno očistiti i napisati pismeno obrazloženje o razlogu reklamacija. Kupac vraća proizvod Prodavatelju na svoj trošak. Rok za pismeno očitovanje je 15 radnih dana od zaprimanja obrasca prigovora.

Prodavatelj je dužan u razumnom roku kupcu otkloniti nedostatak, zamijeniti proizvod ili ponuditi zamjenski proizvod. Ukoliko navedene opcije nije moguće realizirati Prodavatelj će vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora. 

Obrazac za reklamacije možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC